Budżetowanie i prognozowanie w niestabilnych czasach

W dobie nieustających zmian i niepewności, zarządzanie finansami przedsiębiorstw wymaga specjalnej uwagi. Współczesna rzeczywistość wymusza na organizacjach elastyczność i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki. W tym kontekście budżetowanie i prognozowanie stanowią kluczowe narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji biznesowych. W artykule przedstawione zostaną metody adaptacyjne i scenariuszowe, które pozwalają na bardziej skuteczne budżetowanie i prognozowanie w warunkach niestabilnych.

Metody adaptacyjne

Metody adaptacyjne są szczególnie przydatne, gdy posiadamy ograniczone zasoby danych historycznych i trudno jest dokonać precyzyjnych prognoz. Polegają one na systematycznej aktualizacji przewidywań na podstawie dostępnych informacji o otoczeniu biznesowym. Klasycznym przykładem metody adaptacyjnej jest “rolling forecasting”, czyli cykliczne uaktualnianie prognoz budżetowych w trakcie roku finansowego. Dzięki temu zarządzający uzyskują lepszą kontrolę nad kosztami i przychodami, a także lepiej schodzą z założeniami budżetowymi. Innym przykładem jest metoda “Delta Forecasting”, która polega na porównaniu aktualnych wyników firmy z ostatnią wersją prognozy i dokonywaniu zmian w zależności od odbiegających wyników.

Metody scenariuszowe

Metody scenariuszowe pozwalają na modelowanie różnych scenariuszy biznesowych i ocenę ich wpływu na przyszłość firmy. Wykorzystywane są przede wszystkim wtedy, gdy mamy do czynienia z najbardziej skomplikowanymi sytuacjami, takimi jak np. zmiany w otoczeniu politycznym, naturalne klęski żywiołowe czy pandemie. Klasycznym przykładem metody scenariuszowej jest tzw. analiza wrażliwości. Polega ona na stworzeniu modelu biznesowego, a następnie przetestowaniu go na różnych scenariuszach pod kątem zmienności wybranych czynników. W ten sposób uzyskujemy informacje na temat wrażliwości naszej strategii na różne zmiany warunków zewnętrznych.

Podsumowanie

Współczesne warunki biznesowe wymagają od przedsiębiorstw przede wszystkim elastyczności i szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie. Warto pamiętać, że budżetowanie i prognozowanie to nie tylko narzędzia kontrolne, ale przede wszystkim narzędzia pozwalające na pozyskanie informacji o firmie i jej otoczeniu. Metody adaptacyjne i scenariuszowe pozwalają na lepsze dostosowanie strategii do zmieniających się potrzeb, a co za tym idzie, na lepsze zarządzanie ryzykiem biznesowym.