Faktoring posiada wady i zalety, gdyż jeśli rozpatrujemy pojęcie faktoring wady i zalety, to pośród wad znajdujemy na pewno między innymi takie jak brak opcji na finansowanie sprzedaży detalicznej i komisowej, a także gotówkowej.

 

Często faktoring ponosi duże koszty w umowie dla firmy z niej korzystającej. Czyli krótko rzecz biorąc są, to wysokie koszty usługi. Samo powiadomienie kontrahentów o zawarciu umowy faktoringowej czyni reperkusje, gdyż są firmy, które nie akceptują udziału faktora w biznesie, a implikować, to może negatywne relacje we współpracy między firmami. Istnieje też taka opcja, jak zwrot zaliczki, gdy są opóźnienia w spłacie faktur przez kontrahentów. Opcja ta dotyczy zasad faktoringu niepełnego. Faktoring z reguły jest formą finansowania dostępną dla firm mających stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku. Jednak jako in plus jest, to poprawa płynności finansowej firmy i de facto przeniesienie niewypłacalności dłużnika, za którą odpowiada firma faktorująca.

 

Dodatkowym plusem i zaletą jest też szybka dostępność do narzędzi finansowych, jak i relatywnie względne nieskomplikowane i w miarę szybkie zasady udzielania formy finansowania. Współpraca z firmą faktoringową jest również motywatorem dla kontrahentów do regulowania w terminie swoich zobowiązań. Faktor też pełni role administracyjną dla swojego klienta, gdyż kontroluje i zarządza jego zobowiązaniami/ należnościami. usługa faktoringu jest też kompleksowa pod względem nie tylko finansowania, ale jak widać obejmuje windykację i należności w jednym.

 

Jest też dobra alternatywą dla firm nie mogących dać odpowiednich zabezpieczeń majątkiem, które są wymagane przy kredytach np. obrotowych. Przy faktoringu jak wspominano już niejednokrotnie jest większa dostępność z uwagi na mniejszą analizę przedsiębiorcy. A dzieje się tak dlatego, że mniej się analizuje zdolność finansową, a bardziej należności firmy, czyli jakie są opcje wystąpienia utrudnień w skutecznym ściganiu ich. W faktoringu same faktury sa niejako forma zabezpieczenia.