W ostatnich latach stale zwiększa się liczba obcokrajowców, przyjeżdżających do Polski. Ludzi z innych krajów ściągają tu różne perspektywy. Niektórzy są zainteresowani ofertami polskich uczelni, inni z kolei zostają skuszeni możliwościami na naszym rynku pracy.

czy obcokrajowiec może założyć firmę w Polsce?

Dla wielu osób Polska jest również krajem, w którym chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą. Okazuje się, że często sami nawet nie wiemy tego, czy obcokrajowiec może założyć firmę w Polsce. Mogłoby się wydawać, że przy skomplikowanych polskich przepisach jest to proces dość trudny. Okazuje się jednak, że zakładanie spółki z oo przez cudzoziemców nie jest niczym trudnym. Wszystko zależy od kraju pochodzenia danej osoby.

 jak obcokrajowiec może założyć firmę w Polsce

Jeśli obcokrajowiec pochodzi z jakiegokolwiek kraju który podobnie jak Polska jest członkiem strefy Schengen, to wszystko odbywa się na identycznych zasadach jak w przypadku obywateli Polski. Warto też wiedzieć, jak obcokrajowiec może założyć firmę w Polsce, jeśli pochodzi z poza europejskiego kraju. W takich przypadkach wystarczy jakikolwiek dokument legalizujący jego stały pobyt w Polsce, jak na przykład Karta Polaka. Wówczas proces ten w niczym nie różni się od zakładania firmy przy obywatela Polski.