Finansowanie korporacyjne: wybór odpowiednich źródeł finansowania i struktura kapitału

Korporacje potrzebują źródeł finansowania dla realizacji swoich działań biznesowych. Jednym z kluczowych wyborów, którym przedsiębiorcy muszą się zająć, jest wybór odpowiedniego źródła finansowania oraz ustalenie struktury kapitału.

Wybór źródła finansowania

Korporacje mogą pozyskać finansowanie na różne sposoby. Wśród najpopularniejszych źródeł finansowania znajdują się:

1. Emisja akcji – korporacje emisują akcje, czyli wartościowe papiery, które można nabyć na giełdzie. W ten sposób pozyskuje się kapitał od inwestorów.

2. Obligacje – to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania. Korporacja emituje obligacje, czyli papiery wartościowe, które kupują inwestorzy.

3. Pozyskiwanie kredytów – korporacje mogą pozyskiwać finansowanie na rynku kredytowym. Mogą to być kredyty długoterminowe, krótkoterminowe, odnawialne i nieodnawialne.

4. Leasing – jest to forma finansowania inwestycji, w której przedsiębiorca wynajmuje od firmy leasingowej niezbędne mu środki produkcji, np. maszyny, samochody.

Struktura kapitału

Korporacje muszą też zdecydować, jak mają wyglądać ich źródła finansowania, a co za tym idzie, jak powinna wyglądać struktura kapitału. Struktura kapitału to określenie, w jakim stopniu korporacja finansuje swoją działalność kapitałem własnym i kapitałem obcym.

Kapitał własny to fundusze, które pochodzą od właścicieli korporacji, czyli akcjonariuszy lub wspólników. Kapitał obcy to pieniądze pozyskane przez korporację na drodze kredytów, emisji obligacji lub leasingu.

Korporacje mogą decydować się na różne strategie struktury kapitału, np.:

1. Struktura dłużniczo-kapitałowa – korporacja finansuje swoją działalność w większości kapitałem obcym, co oznacza, że posiada wysoki wskaźnik długu do kapitału własnego.

2. Struktura kapitałowo-dłużnicza – korporacja finansuje swoją działalność głównie kapitałem własnym, co oznacza, że posiada niski wskaźnik długu do kapitału własnego.

3. Struktura optymalna – korporacja finansuje swoją działalność w sposób, który daje jej najniższy koszt kapitału.

Podsumowanie

Wybór źródeł finansowania i ustalenie struktury kapitału są kluczowe dla funkcjonowania korporacji. Odpowiedni wybór źródeł finansowania i odpowiednia struktura kapitału wpłyną na ich możliwości inwestycyjne, koszty finansowania oraz kredytową ocenę ich sytuacji. Dlatego przedsiębiorcy powinni rozważyć każdą strategię i wybór, by wybrać najlepsze źródło finansowania i strukturę kapitału dla swoich biznesowych potrzeb.