Finansowanie zakupu przedsiębiorstwa:
Wykorzystanie kredytów przejęciowych i dłużnych

Wchodząc na rynek i poszukując możliwości rozwoju firmy, wiele przedsiębiorców decyduje się na zainwestowanie w przejęcie już działającej firmy. Jedną z głównych kwestii, która staje się problemem w procesie przejęcia, jest finansowanie transakcji. W niniejszym artykule omówimy sposoby finansowania zakupu przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie kredytów przejęciowych i dłużnych.

Finansowanie zakupu przedsiębiorstwa

Aby zakupić przedsiębiorstwo, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej ilości kapitału. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada już znaczne środki finansowe, może zdecydować się na finansowanie zakupu samodzielnie. Z reguły jednak, wymaga to poświęcenia znacznej ilości czasu oraz wykorzystania innych źródeł finansowania, co w większości przypadków jest lepszą alternatywą.

Kredyty przejęciowe

Kredyty przejęciowe to jedno z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań w przypadku finansowania przejęcia przedsiębiorstwa. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy mogą uzyskać potrzebne środki finansowe bez konieczności wydawania znacznych ilości własnych środków.

Jak działa kredyt przejęciowy?

Kredyt przejęciowy jest udzielany przez bank lub instytucję finansową specjalizującą się w udzielaniu takich kredytów. Warta podkreślenia jest fakt, że to właśnie instytucja finansująca ocenia ryzyko związanego z przejęciem przedsiębiorstwa i na jego podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu.

Wady i zalety kredytów przejęciowych

Zalety:
– Szybszy dostęp do środków finansowych niż w przypadku korzystania z innych źródeł finansowania
– Banki oferują relatywnie korzystne warunki finansowania
– Poszerzenie działalności przedsiębiorstwa

Wady:
– Większe ryzyko dla banku/niedogodniejsze warunki
– Wymaga przygotowania znacznej ilości dokumentów i szczegółowej analizy przedsiębiorstwa
– W przypadku braku przemyślanego planu, przedsiębiorca ryzykuje wieloma problemami finansowymi w przyszłości

Kredyt dłużny

Innym sposobem na finansowanie przejęcia przedsiębiorstwa jest skorzystanie z kredytu dłużnego, który polega na pozyskaniu kapitału poprzez emisję obligacji lub pożyczek dłużnych. Kapitał pozyskany przez przedsiębiorcę w ten sposób jest przekazywany do potencjalnego sprzedawcy.

Wady i zalety kredytów dłużnych

Zalety:
– Umożliwia pozyskanie znacznych środków finansowych bez konieczności wykorzystywania własnych środków
– Ominięcie procesu wyszukiwania instytucji finansowej której bank udzieli kredytu
– Przepływ pieniężny jest bardziej przewidywalny niż w przypadku kredytów przejęciowych

Wady:
– Wysokie koszty obsługi obligacji lub długów
– Wyższy koszt finansowania przesyłu finansowego
– Wymaga przemyślanej strategii i długoterminowego planu na spłatę tych długów

Podsumowanie

Wybór sposobu finansowania przejęcia zależy w dużej mierze od specyfiki danego przedsiębiorstwa i jego możliwości finansowych. Kredyty przejęciowe i dłużne dają przedsiębiorcom możliwość bezpiecznego i opłacalnego inwestowania w rozwój własnej działalności. Warto jednak pamiętać, że przemyślane planowanie i analiza ryzyka to klucz do sukcesu w procesie przejęcia firma.