Leasing jest jednym z najpopularniejszych sposobów pozyskiwania środków trwałych w przedsiębiorstwach. Wraz z wprowadzeniem nowych standardów rachunkowości, zmiany dotknęły również klasyfikacji i rozliczania leasingów. Jakie to zmiany i jak wpłynęły na przedsiębiorstwa? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Klasyfikacja leasingów przed wprowadzeniem nowych standardów

Przed wprowadzeniem nowych standardów rachunkowości, leasingi były klasyfikowane jako operacyjne i finansowe. Leasing operacyjny nie skutkował wpisem przedmiotu leasingu na bilans, a wydatki związane z jego opłacaniem zaliczano do kosztów działalności. Natomiast leasing finansowy zaliczano do aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa, co miało wpływ na jego wynik finansowy.

Zmiany w klasyfikacji leasingów

Nowe przepisy rachunkowe, tj. standard MSSF 16, wprowadziły zmiany w klasyfikacji leasingów. Wszystkie leasingi, niezależnie od ich rodzaju, będą teraz zaliczane do aktywów przedsiębiorstwa i rozliczane w jednakowy sposób. W przypadku leasingu, przedmiot leasingu trafi zatem na bilans, a przedsiębiorstwo będzie posiadać zobowiązanie wynikające z opłacenia leasingu.

Co to oznacza dla przedsiębiorstw?

Wprowadzenie nowych standardów rachunkowości spowodowało, że przedsiębiorstwa będą musiały dokonać przeglądu swojego portfela leasingowego. Zmiana klasyfikacji może wpłynąć na wynik finansowy przedsiębiorstwa, a także na jego wskaźniki finansowe. Przedsiębiorstwa muszą zacząć traktować leasingi jako zobowiązania, co oznacza, że wzrosną ich zobowiązania i koszty finansowe.

Zalety wprowadzenia nowych standardów

Mimo że wprowadzenie nowych standardów rachunkowości wiąże się z pewnymi trudnościami dla przedsiębiorstw, to wprowadzi ono większą przejrzystość w sprawach finansowych. Dzięki temu, zwiększy się wiarygodność przedsiębiorstw, a wyniki finansowe będą odzwierciedlały rzeczywistość.

Podsumowanie

Nowe standardy rachunkowości wprowadzają zmiany w klasyfikacji i rozliczaniu leasingów, co wpłynie na wynik finansowy przedsiębiorstw oraz ich wskaźniki finansowe. Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzić przegląd swojego portfela leasingowego i przeanalizować wpływ zmian na ich działalność. Mimo że wprowadzenie nowych standardów wiąże się z pewnymi trudnościami, to w dłuższej perspektywie wpłynie ono na większą przejrzystość i wiarygodność przedsiębiorstw w sprawach finansowych.