Kosztowanie działań (ABC) w zarządzaniu kosztami: Precyzyjna alokacja kosztów

Czym jest kosztowanie działań (ABC)?

Kosztowanie działań (ABC – ang. Activity-Based Costing) to metoda identyfikacji, pomiaru i alokacji kosztów do poszczególnych działań w procesie produkcyjnym. W ten sposób możliwe jest precyzyjniejsze określenie kosztów jednostkowych i zysków z każdej jednostki produktowej. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku produkcji niestandardowej, usługowej oraz w sytuacji, gdy tradycyjne metody alokacji kosztów nie są wystarczająco precyzyjne.

Jak działa kosztowanie działań?

W ramach kosztowania działań identyfikuje się wszystkie aktywności związane z produkcją produktu lub świadczeniem usługi. Następnie, dla każdej z tych aktywności wyznacza się koszt, który jest przypisywany do produktu lub usługi. W ten sposób możliwe jest precyzyjniejsze określenie kosztów jednostkowych oraz precyzyjniejsze określenie zysków.

Zalety kosztowania działań

Jaka jest wartość dodana zastosowania kosztowania działań w zarządzaniu kosztami?

1. Precyzyjniejsze obliczanie kosztów jednostkowych – dzięki wykorzystaniu tej metody możliwe jest dokładniejsze określenie kosztów jednostkowych produktu lub usługi. Pozwala to lepiej planować ceny oraz uzyskiwać wyższe zyski na sprzedaży.

2. Precyzyjniejsze określenie kluczowych procesów – metoda ta pozwala na identyfikację procesów, które generują największe koszty. Dzięki temu menedżerowie są w stanie podejmować decyzje dotyczące cięcia kosztów i optymalizacji procesów.

3. Dostarczanie lepszych informacji dla menedżerów – dzięki kosztowaniu działań menedżerowie mają dostęp do bardziej szczegółowych danych dotyczących kosztów i zysków z poszczególnych produktów, co pozwala na lepsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Podsumowanie

Kosztowanie działań (ABC) to metoda identyfikacji, pomiaru i alokacji kosztów do poszczególnych działań w procesie produkcyjnym. Pozwala ona na precyzyjniejsze określenie kosztów jednostkowych oraz precyzyjniejsze określenie zysków. Metoda ta pozwala na identyfikację kluczowych procesów, optymalizację kosztów oraz dostarczanie lepszych informacji dla menedżerów.