Wady jak i zalety factoringu

Faktoring posiada wady i zalety, gdyż jeśli rozpatrujemy pojęcie faktoring wady i zalety, to pośród wad znajdujemy na pewno między innymi takie jak brak opcji na finansowanie sprzedaży detalicznej i komisowej, a także gotówkowej.   Często faktoring ponosi duże koszty w umowie dla firmy z niej korzystającej. Czyli krótko rzecz biorąc są, to wysokie koszty usługi. Samo powiadomienie kontrahentów o zawarciu umowy faktoringowej czyni reperkusje, gdyż są firmy, które nie akceptują udziału faktora w biznesie, a implikować, to może negatywne relacje we współpracy między firmami. Istnieje też taka opcja, jak zwrot zaliczki, gdy są opóźnienia w spłacie faktur przez...

Czytaj więcej